top of page

หลักสูตร สัมมนาโครงการประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

สถานที่ สถาบันพัฒนาฝีมือ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มาเป็นทีมเดียวกับเรา

ที่สุดของการสัมมนาพลังงานแสงอาทิตย์จาก
โชคทวีคูณ โซล่าเซลล์ 
ประหยัดค่าไฟฟ้า ลดได้ต่อเนื่องตามที่คุณต้องการ

การใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคในพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศมักเป็นไปในรูปแบบประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันมีหมู่บ้านกว่า 70,000 แห่งที่ใช้ระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ

 

แต่ประปาหมู่บ้านหลายแห่งกลับประสบปัญหาในเรื่องการบริหารงบประมาณ เพราะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพื่อผลิตน้ำประปามากกว่ารายรับจากการเก็บค่าน้ำส่งผลให้หลายชุมชนประสบปัญหาในเรื่องระบบน้ำมาโดยตลอด ดังนั้นจึงมีหลายหน่วยงานในภาครัฐเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ให้กับชุมชน โดยเฉพาะการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ

 

หนึ่งในนั้นคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ "โซลาร์เซลล์" มาใช้ เนื่องจากประเทศ ไทยเป็นประเทศเขตร้อน ทำให้มีแสงอาทิตย์สาดส่องมาต่อเนื่องตลอดแทบทั้งวัน การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากในขณะนี้

 

ทางศูนย์ฝึกวิชาชีพ โชคทวีคูณ เรียนเชิญผู้สนใจ

ร่วมงานสัมมนาได้แต่กำหนดวันและเวลาตามไฟล์ที่แนบมาคะ

การทำงานของระบบ 
          ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถสูบน้ำทั้งจากแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำให้สูบน้ำในเวลากลางวัน น้ำที่สูบได้จะถูกจัดเก็บไว้ในถังเก็บน้ำซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง น้ำจากหอสูงจะมีแรงดันเพียงพอที่จะไหลไปสู่บ้านผู้ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
          1. สามารถใช้งานได้กับแหล่งน้ำทุกประเภท  บ่อน้ำผิวดิน บ่อบาดาล แม่น้ำ   
          2. สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนที่ระบบจำหน่ายไม่สามารถเข้าถึง 
          3. สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานระบบต่างๆ เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร

แบบตอบรับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน  3,500 บาท/ท่าน

 


ค่าลงทะเบียน รวม ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่าง  และเอกสาร ประกอบการสัมมนา,วุฒิบัตร 

สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่

ธนาคารกรุงไทย    บัญชีเลขที่   075-0-34352-4  

ชื่อบัญชี  โชคทวีคูณเทรนนิ่งแอนด์ซัพพลาย  (ออมทรัพย์)  

 

ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีเลขที่  660-2-23314-8  

ชื่อบัญชี  โชคทวีคูณเทรนนิ่งแอนด์ซัพพลาย  (ออมทรัพย์) 

สถานที่จัดสัมมนา

ณ สถาบัน CTKSOLAR จ.กรุงเทพมหานคร

Please reload

bottom of page