top of page
อบรมโซล่าเซลล์

อบรมโซล่าเซลล์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมโซล่าเซลล์

อบรมโซล่าเซลล์

การเรียนการสอนที่ให้มากกว่า

อบรมโซล่าเซลล์

อบรมโซล่าเซลล์

ได้ดูการทำงานจริงของวงจร

อบรมโซล่าเซลล์

อบรมโซล่าเซลล์

การได้รู้จักเพื่อนใหม่ในคอร์สเรียน

อบรมโซล่าเซลล์

อบรมโซล่าเซลล์

เรายินดีเดินทางไปสอนตามพื้นที่กันดาร

 About SOLAR CELL / SOLAR ROOFTOP

โซล่าเซลล์ คือเทคโนโลยีในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแสงอาทิตย์

นำมาใช้เป็นไฟฟ้า เมื่อตัวผมเองนั้น ได้ศึกษาจบจากคณะวิศวไฟฟ้า

มาจึงเล็งเห็นภาพในทันที ว่าเทคโนโลยีนั้นสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง

ซึ่งคำตอบนั้นมีมากมายมหาศาล ผมจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่น

ศึกษาด้านนี้อย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในประเทศของเรา หรือต่างประเทศก็ดี 

ผมตั้งจุดประสงค์ ตั้งแต่การเริ่มความคิดเลยว่าเราจะนำความรู้ในด้านนี้

มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างไรให้มากที่สุดโดยที่ไม่ต้องหวังผลประโยชน์

ในการค้าแบบ 100% คือตั้งไว้เลยว่าเราทำเพื่อการค้าแค่พอเลี้ยงชีพเพียง

50% และมอบให้การศึกษาของส่วนรวม 50% ไม่มีใครที่จะทำการศึกษาให้ได้เปล่า 100%

       ทุกอย่างนั้นพูดกันตรงๆ มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นผลกำไรที่ได้จากการค้า จะนำมาต่อยอดให้การศึกษา จึงเป็นที่มาของการฝึกอบรมหลักสูตรในด้านต่างๆ ที่ผมเตรียมจัดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่นหลักสูตรให้นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือจะเป็นหลักสูตรในภาคของเกษตรกรรม  เพื่อใช้ในการพัฒนาการสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ความรู้ที่ไปอบรมจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็ดี ไม่ใช่ประเด็นสาระสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือการที่เราได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติ  โดยมีเจ้าของประเทศ เช่นชาวนา  ชาวประมง  ได้เสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผมเรียนจนจบวุฒิการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  เราต้องสำนึกในบุญคุณเพื่อนร่วมชาติของเรา  อย่าไปทนงตนว่า เราเรียนเอง  เป็นเงินทุนเรียนของเรา แต่เงินส่วนหนึ่งที่ ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ทรงความรู้  ในมหาวิทยาลัยได้มาอบรม  มาฝึกเรา มาให้แนวความคิดเรา  ร้อยละ 40  มาจากงบประมาณประเทศที่มาจากภาษีของ พ่อ แม่ พี่ น้อง ร่วมชาติเหล่านี้  และที่สำคัญความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 9  บิดาแห่งพลังงานทดแทน ได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจของผม  ตั้งแต่เริ่มแรกในการมอบความรู้ของเรื่องการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ "เราเรียนรู้ที่จะให้คนอื่น ไม่ใช่เพราะเรามีความรู้อยู่มากมาย แต่เราเรียนรู้ที่จะให้...เพราะรู้ดีว่า  การไม่มีมันเป็นอย่างไร"

        ในการทำงานระบบ SOLAR CELL เริ่มมีประสบการณ์ในวงการมานานกว่า 15 ปี ผมเริ่มต้นจากปี พ.ศ.2545 เป็นการนำโซล่าเซลล์มาใช้ในกิจการของโรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพ ในแผนกงานพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดระยะเวลา 15 ปี เราได้เปิดกิจการเกี่ยวกับโซล่าเซลล์  ในโรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพ ซึ่งการบ่มเพาะองค์ความรู้ของเราเป็นที่ยอมรับของทางราชการ โดยเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรก  ที่หลักสูตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์  ได้รับการอนุมัติให้ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้  และด้วยประสบการณ์ในการใช้โซล่าเซลล์เพื่อการทำการเกษตร ตลอดจนการนำ SOLAR-CELL เพื่อไปใช้ในการลดค่าไฟฟ้าในระบบ SOLAR ROOFTOP เพื่อลดค่าไฟฟ้า

        ปัจจุบันเราได้รับการยอมรับเป็น 1 ของโรงเรียนเอกชน และหน่วยงาน  ที่ได้รับการยอมรับในการสัมนาด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์  ในการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในประเทศ  และต่างประเทศ

        - ดร.ประวิทย์ สุดประเสริฐ , วิศวกรไฟฟ้า ,CEO CHOKTAWEEKOON TRAINING AND SUPPLY.

ประวัติการศึกษา
  • ชั้นประถม-มัธยมต้น เข้าศึกษาที่ Saint Dominic School.

  • ปวช.ไฟฟ้า เข้าศึกษาที่ ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ.

  • ปวส.ไฟฟ้า เข้าศึกษาที่ วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน).

  • ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

  • ปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

IMG_0022
IMG_0039
IMG_0025
IMG_0019
IMG_0035
IMG_0024
IMG_0021
bottom of page