top of page

โครงการ 0 บาท

CTKSOLAR จะช่วยคุณแนะนำการลงทุนในด้านพลังงานทดแทน เราใช้แค่เพียง "หลังคา" ของคุณเท่านั้น

โครงการ 0 BATH INVESTMENT

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ลดค่าไฟฟ้าโดยไม่ต้องลงทุนเอง

0 Bath Investment คืออะไร ?

     0 Bath Investment เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานเอกชนกับเอกชน โดยโชคทวีคูณจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้วขายไฟฟ้าให้เจ้าของโครงการนั้นๆ ในราคาที่ถูกกว่าซื้อจากการไฟฟ้าฯจึงทำให้ทางลูกค้าได้ลดค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนแต่อย่างใด 

     โชคทวีคูณ เทรนนิ่ง จำหน่ายแผงและระบบโซล่า จะเป็นผู้ลงทุนในอุปกรณ์การติดตั้ง รวมถึงดูแลและซ่อมแซมระบบ ครัวเรือน องค์กร และภาคธุรกิจเพียงแค่จ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือนตามระยะสัญญาเท่านั้น โดยอัตราไฟฟ้าจะคิดตามหน่วยที่ใช้ ในอัตราต่อหน่วยเทียบเท่าหรือต่ำกว่าการไฟฟ้า โดยคิดแบบอัตราคงที่ (flat rate) ทำให้ในระยะยาว จะถูกกว่าการจ่ายค่าไฟให้รัฐ  

“ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจแบบไหน ก็ลดค่าไฟฟ้าได้ ขอแค่มีพื้นที่หลังคา”

"ลดค่าไฟฟ้าในโรงงาน ลดต้นทุนการผลิต"

"ให้หลังคา สร้างรายได้ให้กับท่าน"

marine.jpg

Marine Gold Products Ltd.

มารีนโกลด์โปรดักส์ ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่แข็ง แปรรูป

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน

2,000,000

ติดตั้งฟรี
สินชัย.jpg

บริษัท สินชัย ห้องเย็น จำกัด

บริษัท สินชัย ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับห้องเย็น แช่แข็งสินค้า

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน

1,000,000

ติดตั้งฟรี
marine.jpg

บริษัท รักชัย ห้องเย็น จำกัด

บริษัท รักชัยห้องเย็น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับห้องเย็นแช่แข็งสินค้า

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน

1,000,000

ติดตั้งฟรี

0 Bath Investment เหมาะกับใคร ?

Daily routines

บริษัทหรือโรงงานที่ใช้ไฟฟ้า

5  - 7 วัน ต่อสัปดาห์

Working Hours

มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูง

ในเวลากลางวัน

SAVING

ต้องการประหยัด

ค่าไฟฟ้าในระยะยาว

 Cost down

ไม่ต้องจ่าย

แม้เพียงแต่บาทเดียว

ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ 0 บาท 

ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ข้อเสนอการลงทุนโซล่าเซลล์.jpg

เงื่อนไขเบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการ 0 Bath Investment

ค่าไฟฟ้าโรงงานเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปถึง 100 ล้านบาท

(กรณีบ้านขนาดเล็ก ใช้รูปแบบ เงินผ่อน  สอบถามที่ 081-8241332)

ปริมาณการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 100 kw ขึ้นไป

มีพื้นที่หลังคาหรือพื้นที่สำหรับให้ติดตั้งระบบ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป

มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ติดตั้ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล เอกสารทั้งหมดครบถ้วน พร้อมสำรวจพื้นที่

ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ 0 บาท 

ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ข้อเสนอการลงทุนโซล่าเซลล์.jpg

เงื่อนไขเบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการ 0 Bath Investment

ค่าไฟฟ้าโรงงานเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปถึง 100 ล้านบาท

(กรณีบ้านขนาดเล็ก ใช้รูปแบบ เงินผ่อน  สอบถามที่ 081-8241332)

ปริมาณการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 100 kw ขึ้นไป

มีพื้นที่หลังคาหรือพื้นที่สำหรับให้ติดตั้งระบบ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป

มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ติดตั้ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล เอกสารทั้งหมดครบถ้วน พร้อมสำรวจพื้นที่

สำหรับโรงเรียนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200,000 บ/เดือน
แนะนำแบบระบบผ่อน  84  งวด (หรือผ่อน 48-60-72 งวด)

ความมั่นคงในการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการติดตั้งตามทั่วๆไป จะไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเรา เพราะเป็นการลงทุน 0 บาท การเงินของคุณจะมั่นคง และคุ้มค่าในอนาคต

ทำไมต้อง  CTKSOLAR

เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า


ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการคำนวณ

ค่าทางไฟฟ้า แม่นยำ มีความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะทาง พร้อมทั้งประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่เหนือกว่า

การเชื่อมต่อที่มากกว่า

ระบบการติดตั้งที่ทรงประสิทธิภาพ

การเชื่อมไร้สายผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้คุณทราบการผลิตไฟฟ้า นาทีต่อนาที

มาตรฐานความปลอดภัย

เราดูแลหลังคาของคุณเหมือนเป็นหลังคาของเรา เราคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก แบรนด์ลิสตามที่การไฟฟ้ารับรอง หมดปัญหาไฟฟ้าไหลย้อนกลับ

ความมั่นคงในการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการติดตั้งตามทั่วๆไป จะไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเรา เพราะเป็นการลงทุน 0 บาท การเงินของคุณจะมั่นคง และคุ้มค่าในอนาคต

ทำไมต้อง  CTKSOLAR

เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า


ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการคำนวณ

ค่าทางไฟฟ้า แม่นยำ มีความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะทาง พร้อมทั้งประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่เหนือกว่า

การเชื่อมต่อที่มากกว่า

ระบบการติดตั้งที่ทรงประสิทธิภาพ

การเชื่อมไร้สายผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้คุณทราบการผลิตไฟฟ้า นาทีต่อนาที

มาตรฐานความปลอดภัย

เราดูแลหลังคาของคุณเหมือนเป็นหลังคาของเรา เราคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก แบรนด์ลิสตามที่การไฟฟ้ารับรอง หมดปัญหาไฟฟ้าไหลย้อนกลับ

ความมั่นคงในการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการติดตั้งตามทั่วๆไป จะไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเรา เพราะเป็นการลงทุน 0 บาท การเงินของคุณจะมั่นคง และคุ้มค่าในอนาคต

ขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟ

การดำเนินงานต่างๆ ในการติดตั้งโซล่ารู๊ฟท็อปกับ CTKSOLAR โดยลูกค้าที่จะได้รับการติดตั้งแผงโซล่า จนไปถึงขั้นตอนการเรียนลดค่าไฟฟ้า จะต้องผ่านตามขั้นตอนง่ายๆไม่เพียงกี่ขั้นตอน ดังนี้

1.ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทและการใช้พลังงานไฟฟ้า

2.เข้าสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้ง เพื่อคำนวณการผลิตไฟฟ้า

3.ออกแบบระบบ

4.ทำหนังสือสัญญา

5.เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์และแผงโซล่าเซลล์

6.เริ่มลดค่าไฟฟ้าทันที

การใช้ไฟจากระบบโซล่าร์ดีอย่างไร ?

เจ้าของโครงการหรือลูกค้า มีการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้า 2 แหล่ง คือแหล่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และแหล่งไฟฟ้าจากโซล่ารู๊ฟท็อป โดยการตรวจนับค่าพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ จะคิดตามมิเตอร์แต่ละแหล่งไฟฟ้า ดังนั้นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่ารู๊ฟท็อป จะช่วยลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกการไฟฟ้าได้

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม

โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ 0 บาท
หากคุณสนใจลงทะเบียนไว้ กรุณารอเราติดต่อกลับ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลในการลงทะเบียน

ตัวอย่างการคำนวณระบบขนาดลดค่าไฟฟ้า 1 ล้านบาท

images.jpg

ค่าไฟปัจจุบัน

  • Grey LinkedIn Icon

ตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป ถึง 1 ล้านบาท/เดือน

http___com.ft.imagepublish.prod.s3.amazo

พื้นที่หลังคา

  • Grey LinkedIn Icon

ประมาณ 200 ตร.ม.  ขึ้นไป

image021.jpg

กำลังไฟผลิต

  • Grey LinkedIn Icon

10 Kw ขึ้นไป ถึง 1,000 กิโลวัตต์ ขึ้นไป

bottom of page